30 mars -

Workshop om upphandling av fossilfria transporter

Välkomna till en förmiddag om upphandling av fossilfria transporter i offentlig verksamhet. Vilka gasfordon finns tillgängliga för tunga transporter? Hur får man ställa krav? Vad är rimligt och realistiskt?

Föredrag kring nuläge och möjligheter – Biogas2020 och Hela Gröna Vägen. Maria Losman från Ecoplan In Medio med mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete och offentlig upphandling leder workshopen.

AGENDA

08:30
Välkommen

09:00
Presentation av deltagare

09:10
Introduktion Biogas2020/Hela gröna vägen

09:30
Möjligheter med biogas till tunga fordon – vilka alternativ finns i dagsläget
Genomgång av tillgänglig teknik, infrastruktur, erfarenheter och exempel

09:50
Vilka krav ställer kommunerna i dagsläget. Fokus på miljökrav, samt de mest centrala kraven kring kvalitet, social hänsyn, arbetsmiljö mm.

10:30
Vilka krav får offentliga verksamheter ställa, och vad är rimligt och realistiskt?Möjligheter att premiera fossilfria alternativ, samt avvägning gentemot kostnader och risker

11:00
Workshop
– Vilka inköpta transporter är relevanta
Enbart renodlade transporttjänster (t.ex. inom entreprenad) eller även tjänster som omfattar transporter i viss utsträckning.
– Krav och kvalitativa kriterier – utformning av förfrågningsunderlag

11:50
Summering

12:00
Workshopen avslutas

loggor

Anmäl dig till

cropped-fossilfri-2030-fybodal-follo-ostfold
logo-biogas2020

Publicerat: