Biogas2020, Skandinaviens Biogaskonferens

Lyckad biogaskonferens med över 300 deltagare

Över 300 deltagare kom, minglade, lyssnade och knöt nya kontakter under Skandinaviens stora biogaskonferens 26-27 oktober i Trollhättan.

– Det känns fantastiskt lyckat att vi kunde samla så många människor, från politiker och forskare till branschfolk inom biogas och representanter från kommuner och regioner, säger Martin Wänblom VD Innovatum.

Biogas2020-konferensen andades optimism från början till slut. Under mer än 25 föreläsningar fick deltagarna lyssna på biogasrelaterade forskningsresultat, hållbarhetsaspekter, kommunikation och erfarenheter från företag. Bland de 35 utställarna presenterades en mängd intressant biogasteknik och nya lösningar. Att knyta nya affärskontakter stod också högt på agendan, vilket inte minst visade sig under konferensens matchmaking-del som var helt fullbokad.

En välbesökt session var paneldiskussionen där sju lokala och regionala politiker från Norge, Danmark och Sverige gav sin syn på biogasutvecklingen. Här lyftes framför allt samarbete och enighet över partigränserna fram som en viktig väg framåt. Diskussionerna fortsatte sedan utan publik, under det särskilda borgmästarmöte som ordnades parallellt under konferensen.

Ett myller av föreläsare och utställare

Fordonsbranschen var välrepresenterad – både genom stora jättar som Scania och Volvo, liksom av mindre företag som jobbar med konvertering och utveckling av gassystem. I den 1000 kvadratmeter stora mässhallen samsades de med utställande företag, akademier, energibolag och andra aktörer från näringslivet.

Från forskningssidan kunde man ta del av riktigt spännande visioner och pågående projekt. De som till exempel lyssnade på Fredrik Gröndahl från KTH fick lära sig att alger, vilket ofta är ett symptom på övergödning, inte bara behöver vara ett miljöproblem. Det är även en enorm resurs som kan användas som biomassa och göras om till biogas.

Forskaren Ingrid Nyström från Fossil free fuels (F3) visade i sin föreläsning ramarna för utvecklingen av fossilfria bränslen. Hon konstaterade att när det gäller biogas som drivmedel så finns det två tydliga drivkrafter: Dels att biogas är ett hållbart bränsle där potentialen kan öka med nya substrat och effektivare metoder i produktionsled samt dels att ny teknik kommer att utöka potentialen i själva användningen av biogasen. Ingrid konstaterade också att stora mängder förnybar energi krävs för att ersätta fossila bränslen därför bör forskningen fortsätta att vidareutveckla alla förnyelsebara energikällor.

Hållbarhet -ett krav!

Under rubriken ”Vill konsumenter och investerare betala för hållbarhet?” visade Johan Widheden, hållbarhetsexpert, Akzo Nobel på undersökningar att det är ett krav, företag som inte tar ansvar kommer inte överleva. Marknaden, konsumenterna, kräver alltmer ansvarstagande företag. Akzo Nobel synliggör sitt hållbarhetsarbete bl.a. genom Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

Många var också nyfikna på att höra den prisbelönte miljöhjälten Sören Hermansen från danska Samsö – en numera världskänd liten ö som är ett levande exempel på ett samhälle som gjort sig självförsörjande på förnyelsebar energi. Enligt Sören Hermansen är nyckeln en stark lokal förankring där alla i samhället är delaktiga och kan se de direkta fördelarna för just dem.

Den första konferensdagen avslutades med en festlig middag där Pär Holmberg, känd tv-meteorolog och en av Sveriges främsta klimatexperter, gav sin syn på hur vi skapar en hållbar framtid. Under kvällen uppmärksammades även att Trollhättan Energis satsning på biogas firar 20 år.

Under konferensens andra dag ordnades fyra uppskattade studiebesök till Biogas Brålanda och Trollhättans tankstation, Biogas Vårgårda, Biogas Lidköping samt GoBiGas i Göteborg.

7-9 november 2017 är det dags igen: Då arrangeras nästa stora skandinaviska biogaskonferens i Skive, Danmark!

-”Detta var en biogasboost” säger Fredrik Grund projektledare för Biogas2020, Han konstaterar också att samverkan mellan Norge Sverige och Danmark på konferensen i flera plan med talare, utställare och deltagare stärker alla parter inom biogasbranschen.

martin wänblom välkomnar deltagarna till konferensen

Innovatums VD Martin Wänblom hälsade den skandinaviska biogasbranschen välkomna till konferensen och Innovatum.

Se den sammanfattande filmen från den Skandinaviska Biogaskonferensen.

Att knyta nya affärskontakter stod högt på agendan. Konferensens matchmaking-del var helt fullbokad och blev en succé.

Foto: Andreas Olsson

Talarnas presentationer

Talarnas presentationer finns nu upplagda om du önskar att ta del av dem. De ligger i konferensens program under respektive talare.

Ta mig till presentationerna

Skriva om konferensen?

Om du vill skriva något om din medverkan på konferensen finns det möjlighet att använda våra bilder.

OSB! Bilderna får användas i redaktionellt sammanhang vid omnämnande av Biogas2020 Skandinaviska Biogaskonferensen. Fotografens namn Andreas Olsson ska alltid skrivas ut när bilden publiceras.

Ta mig till pressbilderna

Publicerat: