Biogas2020

Mer än 500 nya biogasfordon på vägarna

Biogas2020 har varit med och medverkat till att totalt 16 nya biogastankstationer och 11 nya biogasanläggningar tillkommit eller ska byggas inom kort.
Dessutom har mer än 20 kommuner och företag köpt in eller beslutat att köpa in totalt över 500 biogasfordon.

 

Biogas2020 har sedan starten 2015 haft tre specifika mål på vägen mot ett hållbart samhälle: Att förbättra möjligheterna att producera mer biogas, att skapa fler samarbeten för utveckling av ny teknik och nya metoder, samt att öka användningen av biogas inom främst transport.

I juni 2018 då projektet är på väg att avslutas kan vi konstatera att vi har lyckats uppfylla dessa mål väl inom projektets geografiska område, det så kallade ÖKS-området (Öresund-Kattegatt-Skagerak). Mer specifikt omfattas området av följande regioner:

  • Västra Götaland, Halland och Skåneregionen i Sverige.
  • Oslofjordregionen och Agder i Norge.
  • Region Huvudstaden, Region Själland, Region Mittjylland och Region Nordjylland i Danmark.
Tydlig ökning av produktion och användning

Nu har uppgifter samlats in som på ett konkret sätt visar att Biogas2020-projektet har bidragit till att både produktionen och användningen av biogas har ökat i dessa regioner. Det handlar om antal biogastankstationer, biogasanläggningar samt kommuner eller företag som beslutat att köpa in biogasfordon med god hjälp från Biogas2020 under perioden 2015-2018.

Här är resultaten:

Totalt 16 biogastankstationer (redan uppförda, eller klara besked om att byggas inom en snar framtid), varav…

5 i Sverige: Strömstad, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Vänersborg (Trestad Center).
9 i Norge: Horten, Bamble , Drammen, Larvik, Borge, Alnabru (Oslo), Fredrikstad, Kilen (Tønsberg) och Skien.
2 i Danmark: Skive och Høje Taastrup.

Totalt 11 biogasanläggningar (redan uppförda, eller klara besked om att byggas inom en snar framtid), varav…

2 i Sverige: Vessigebro (Halland) och Sotenäs (Bohuslän).
4 i Norge: Greve Biogass (Tønsberg), Norske Skog-Saugbrugs (Halden), VEAS (Slemmestad, Oslo) och Søndre Follo (Vestby).
5 i Danmark: Foulum, Thise Mejeri (Skive), GreenLab Skive, Odsherred Biogas och Samsø.

Totalt mer än 20 kommuner eller företag har beslutat att köpa in över 500 biogasfordon (antal fordon inom parentes), varav…

Minst 7 i Sverige: Kommunerna Bengtsfors (21), Mellerud (ca 50), Strömstad (ca 30), Dals-Ed (19), Uddevalla (15), Trollhättan (20) och Lysekil (9). Någon statistik finns inte för antal företag.
13 i Norge: Östfold Kollektivtrafikk i Moss (36), Roar Steen Engreprenad i Fredrikstad (5), Horten kommune (60), Dramen Renovasjonsbiler (32), Sarpsborg Renovasjonsbiler (6), Farge.no/TFK i Grenland, Telemark (25), Vestfold Kollektivtrafikk (55), Fredrikstad Renovasjonsbiler (9), Minibuss 24-7 i Sarpsborg (25), Vesar, Tönsberg Renovasjonsbiler (26), Skagerak Naturgass (2), Östfold Fylkeskommune (12), Litra (12), Tine Mejeri (3).
1 i Danmark: Skive kommune (41).

Fler resultat

Biogas2020:

Läs våra rapporter!

Det finns mängder av spännande resultat från Biogas2020, på alla nivåer. Framför allt har projektet genererat extremt många samarbeten, och de uppsatta målen har överskridits med råge inom nästan alla områden.

Bäst överblick över hela projektet ges i vår Slutrapport i populärversion. Där summerar vi 32 olika aktiviteter inom våra fokusområden Samverkan och utveckling, Produktion och processer och Transport och infrastruktur.

Önskas mer fördjupning vill vi tipsa om de cirka 20 rapporterna som har producerats. Här hittar du en hel del intressanta och aktuella forskningsresultat – allt från undersökningar av hur rötrest kan förädlas till gödsel, till överblick av politiska målsättningar, lagar och strategier i Skandinavien och Europa.

Publicerat: