Energibyen, Skandinaviens Biogaskonferens

Når 1 million EURO bliver til 125

I Skive Kommune har man i mange år arbejdet på udviklingen af erhvervs- og energiparken GreenLab Skive, og investeringen på 1 million EURO fra Interreg gennem Biogas2020 har sat skub i udviklingsarbejdet

Biogas2020 har ført mange resultater med sig, og ikke mindst banet vejen for mange projekter rundt omkring i Øresund-Kattegat-Skagerrak-området.
Et af de projekter, som har fået stor fremgang under Biogas2020, er GreenLab Skive og aktiviteten Power to gas. Finansieringen fra Interreg har haft stor betydning for udviklingen af GreenLab Skive og har gjort det muligt at samle endnu flere virksomheder, både nationale og internationale.

Steen Hinzte, direktør for Energifonden Skive, som tager sig af den kommercielle del af udviklingsarbejdet i GreenLab Skive, holdt oplæg om erhvervsparken på den tredje og sidste skandinaviske biogaskonference, som for nyligt fandt sted i Fredrikstad i Norge.

”Jeg synes, det er fantastisk, at 1 million Euro fra Interreg er blevet til 125 millioner Euro investeret lokalt i Skive Kommune i forbindelse med GreenLab Skive”, understregede Steen Hintze.

Allerede to spadestik

I sit oplæg fortalte Steen Hintze kort om Skive Kommune som energikommune, fx at kommunen har 50 køretøjer af forskellig slags, der kører på biogas, inden han hurtigt satte fokus på GreenLab Skive.

”I april har vi haft hele to spadestik. Den første virksomhed er Danish Marine Protein, som er de første i verden til at lave protein af tørrede søstjerner. Den anden virksomhed er norske Quantafuel, som vil etablere deres europæiske fabrik i Skive, og det er vi rigtig stolte af”, sagde Steen Hintze.

Quantafuel omdanner affaldsplast til syntetisk diesel. Fabrikken vil give 20 nye arbejdspladser til Skive Kommune.

I 2018 vil også byggeriet af et stort biogasanlæg begynde.

Startede med Implement-projektet

Satsningen med GreenLab Skive havde sin begyndelse under forgængeren til Biogas2020, Interregprojektet Implement i 2011. Det var her, de første tanker om projektet blomstrede, og de første virksomheder nikkede ja til at samarbejde og dermed blive en del af energi- og erhvervsparken.

I Biogas2020’s projektperiode er der etableret et projektkontor, som har fungeret som base for udviklingsarbejdet med GreenLab Skive. Den 9. november 2017 var datoen for den officielle indvielse af parken. Og senest har altså to virksomheder markeret deres indtræden i foretagendet og er gået i gang med gravearbejdet på området.

Skive Kommune, Steen Hintze holder oplæg om GreenLab Skive til Skandinaviens Biogaskonference 2018 i Norge

Steen Hintze kunne under sit oplæg om GreenLab Skive stolt fortælle, hvordan finansieringen gennem Biogas2020 har ført store investeringer og flere interesserede virksomheder med sig.

Fakta om GreenLab Skive

GreenLab Skive er en unik erhvervspark for virksomheder, der aktivt arbejder med energilagring og ressourceeffektivitet. GreenLab Skives ambitiøse mål er at blive det førende center for vedvarende energi.
Virksomheder, som placerer sig i GreenLab Skive, bliver en del af en industrisymbiose, som udvikler og undersøger de nye teknologi- og forretningsmuligheder, der opstår ud af udvekslingen af overskudsenergi og -ressourcer.
I symbiosenettet indgår fem forskellige forsyningsarter: Biogas, naturgas, hydrogen, el og lossepladsgas.

Mer från konferensen i Fredrikstad

Publicerat: