Skandinaviens Biogaskonferens

Nät av nya gastankstationer i Norden

Gasum planerar att bygga ett helt nät av nya tankstationer för flytande gas i Norden.
Målsättningen är att 2023 ska Sverige ha uppemot 25, Finland cirka 20, och Norge upp till 10 nya tankstationer för tunga fordon.

– Vi har redan produktionen på plats, vi har efterfrågan och vi har den politiska viljan. Många säger att infrastrukturen är det enda som saknas. Men efter att vi har byggt våra tankstationer så är ”hönan-och-ägget-diskussionen” helt onödig, sa Erik Fromell när han föreläste under den Skandinaviska Biogaskonferensen i Fredrikstad 25-26 april.

Erik Fromell jobbar som senior business development manager på det finska statligt ägda företaget Gasum. Han berättade om hur Gasum just nu arbetar hårt för att ta tillvara på den outnyttjade potential som finns inom biogasen. För att klara omställningen till fossilfrihet, där de nordiska länderna satt höga mål, måste utbyggnaden för både produktion och distribution öka markant. Och här vill Gasum vara med och bana väg.

Klart med stöd från Klimatklivet

Deras satsning på nya tankstationer har redan fått en god skjuts. I Sverige blev det i februari i år klart att Gasum får ett investeringsbidrag av Naturvårdsverket inom programmet Klimatklivet. Stödet innebär att en etablering av 16 tankstationer, motsvarande en summa på 92,6 miljoner kronor, kommer att bli verklighet i Sverige inom de närmaste åren.

– Vi kommer att täcka in stora delar av landet från norr till söder, men siktar förstås in oss på de viktigaste knutpunkterna och huvudvägarna där den tunga trafiken rullar, enligt Erik Fromell.

Vill knyta ihop den nordiska marknaden

I Norge är det hittills klart med en gastankstation som ska byggas i år, och man letar tomtmark för att kunna etablera fler. Den övergripande planen handlar om att knyta ihop den nordiska marknaden, men än så länge är inte Danmark med i Gasums satsning.

– Vårt fokus ligger just nu på Finland, Sverige och Norge men vi följer förstås utvecklingen i länder som Danmark och Tyskland, säger Erik Fromell.

Gasum är i dag Nordens största producent av biogas, även om man i Finland importerar mycket naturgas. Gasum främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogödsel. Som exempel berättade Erik Fromell om hur de tar emot restavfall från en av sina stora kunder, IKEA. Sedan säljer de tillbaka biogas till IKEA:s fordon.

Erik Fromell Gasum

Erik Fromell från Gasum berättade om satsningen på nya tankstationer i Norden.

Mer från konferensen i Fredrikstad

Publicerat: