Bussar, Lastbil, Okategoriserade, Transport, Uppgraderad biogas

NoFoss: Det er vigtigt at komme ud og møde biogas-kunderne

På baggrund af de fem danske roadshows, NoFoss har holdt i Biogas2020-regi, har virksomheden gennemført en undersøgelse blandt deltagerne, hvor det konkluderes, at det er vigtigt for leverandørerne af biogas og gasdrevne køretøjerne at komme ud og møde kunderne

NoFoss, tidligere Gas2Move, har gennemført en internetundersøgelse blandt deltagerne i de fem danske roadshows, som er blevet arrangeret og holdt i forbindelse med Biogas2020.

  • 84 % siger, at deres udbytte af roadshowet var godt eller meget godt.
  • Cirka halvdelen havde gjort brug af informationer, viden eller kontakter i nogen eller høj grad efter roadshowet.
  • 25 % af respondenterne overvejer og undersøger muligheder for omstilling til grøn transport.
  • Mere end 20 % af respondenterne er i gang med at omstille til grøn transport, enten af sig selv eller efter krav fra kunder.

Resultaterne af undersøgelsen vedrører ikke konkret etablering af tankstationer eller biogasanlæg, men den viden og de kontakter, kommuner og virksomheder har behov for med henblik på at komme videre, når de skal udvikle grøn transport eller biogas til transport.

 

Vigtigt med etablering af personlige kontakter

Resultatet viser, hvor vigtigt det er for leverandørerne af biogas og gasdrevne køretøjer at komme ud og møde kunderne, så der både etableres personlige kontakter og opbygges en fælles viden og forståelse om biogas til transport.

NoFoss oplevede, at kommuner og virksomheder tog godt imod de fem events, hvor flere leverandører af både biogas, køretøjer og tankstationer gik sammen om at mødes med kunderne.

”Men vi må også sige, at de økonomiske rammevilkår – i hvert fald i Danmark – bør gøres bedre, hvis der skal mere fart på omstillingen til biogas i transportsektoren. Man kan nå et stykke ad vejen med god markedsføring, men i sidste ende er det politikerne, der bestemmer hvor hurtigt transportsektoren skal gøres grønnere, og der er helt klart plads til forbedring”, siger Poul Erik Pedersen, som er redaktør og medejer af NoFoss.

 

 

Fakta om Biogas2020 Roadshows

De fem roadshows blev fandt sted i perioden maj 2016 til oktober 2017 og havde fokus på biogas til transport.

Biogastankstation i Høje-Taastrup (DK) indvies 6. oktober 2016.

To roadshows handlede om anvendelse af biogas i lastbiler, to om biogas i renovationsbiler samt en om biogasbusser. Ved de fem roadshows i Danmark deltog 114 forskellige virksomheder, kommuner, forskningsinstitutioner og organisationer, som ønsker at udvikle biogas til transport.

NoFoss har brugt diskussionerne ved de fem roadshows som afsæt for udvikling af en udbudsguide.

I alt var der 219 individuelle deltagere til de fem roadshows. Undersøgelsen er udsendt til 172 personer. Af dem svarede 22,6 procent.

Læs: Ny udbudsguide skal fremme grøn transport i det offentlige.

Billede NoFoss internetsurvey
Download besvarelserne fra undersøgelsen

Publicerat: