Transport, Uppgraderad biogas, WP5

Ny udbudsguide skal fremme grøn transport i det offentlige

En ny udbudsguide skal nu hjælpe kommuner, regioner og andre offentlige aktører med at fremme udbud af grøn transport. Fokus i guiden er biogas, men en stor del af guiden kan bruges i forbindelse med udbud, der fremmer andre grønne drivmidler. Begynd i rigtig god tid! lyder et af hovedbudskaberne i guiden.

Guiden er udarbejdet i forbindelse med EU-projektet Biogas2020 i et samarbejde mellem NoFoss (tidligere Gas2move), Skive Kommune, HMN Naturgas I/S og Aarhus Universitet.

Udbudsguiden ”Biogas som drivmiddel i offentlige flåder” har som formål at inspirere kommuner, regioner, affaldsselskaber og trafikselskaber til at gennemføre en struktureret proces, som vil medvirke til at fremme anvendelsen af grøn transport.

 

Det tager lang tid – begynd tidligt

Et af de vigtigste budskaber i guiden er, at den grønne omstilling tager lang tid. Derfor skal man begynde tidligt, gerne flere år før næste udbud.

Da vi skrev guiden i 2017, fandt vi ud af, at temmelig mange kommuner gerne ville have udbudt for eksempel buskørsel eller affaldskørsel med biogas som drivmiddel, men at det ikke lykkedes at komme i mål med udbuddene, fordi man kom for sent i gang.

Det gælder især, hvis man først skal igennem en politisk beslutningsproces, hvor eksempelvis en kommunalbestyrelse skal tage stilling til, at man ønsker grøn omstilling af transporten. Den del tager relativt lang tid og er en proces, hvor det ofte er nødvendigt for kommunen at skaffe sig ny viden for at have et solidt beslutningsgrundlag.

Det næste er så, at der i nogle tilfælde skal udarbejdes ny lokalplan, før et gastankanlæg til busser etableres.

Alt i alt kan det tage op til 3-4 år at få et gastankanlæg til busser op at stå, mens planlægningstiden for et lidt mindre anlæg til renovationsbiler kan tage 1-2 år.

 

Du kan finde følgende i udbudsguiden:

 • •Planlægningstider og involvering af relevante aktører
  •Procesplan for grøn omstilling af transporten
  •Gennemførelse af flådeanalyser for renovationskørsel, kollektiv trafik og kommunale flåder.
  •Logistik og placering af gastankstationer
  •Udbudsmodeller og tildelingskriterier
  •Erfaringer med biogasudbud

Guidens forfattere:
Teresa Rocatis Nielsen, Skive Kommune
Martin Therkildsen, HMN Naturgas I/S
Poul Erik Pedersen, Gas2move (i dag NoFoss)
Trine Bjørn Olsen, Aarhus Universitet

Guiden er udarbejdet i forbindelse med Biogas2020-projektet og er medfinansieret af Region Midtjylland og Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Udbudsguide NoFoss
Download brochure

Publicerat: