Tilbake til konferansesiden
Mässhallen på Nova Arena
Utställare
Mässhallen på Nova Arena

Utstilling under konferansen 25. april

For å presentere viktige aktører fra verdikjeden til biogass ønsker vi å benytte oss av utstilling både inne i lobbyen på konferansehotellet og utendørs. Utstillingen ute blir for fremvisning av biogasskjøretøy og utstilling inne for stands i mingleområdet.

I alle pauser, vil gjestene bli oppfordret til å benytte utstillerområdet til besøk og til mingling. Kaffe, pausemat og lunsj vil bli lagt til dette området for å samle flest mulig og oppnå mest mulig oppmerksomhet her.

Pris

En stand med 2 representanter koster kr 10.000 ekskl. mva. Deltakere ut over dette blir fakturert med full deltakeravgift á kr 1.700 inkl. mva. Middag 25. april må meldes på og blir fakturert med kr 400 inkl. mva. pr. person. Se vedlagt prisliste for mer informasjon og sponsormulighet. En stand vil dekke ca. 4 m2 bestående av bord (inntil 80cm*120cm) og 2 stoler. Det er plass til medbragt roll-up med inntil 120 cm bredde.

Vi oppfordrer alle utstillere til å ta med eget materiell for å profilere deres bedrift.

Bestill din stand til Skandinavias Biogasskonferanse 2018

For mer informasjon kontakt Fredrik Eikum Solberg på +47 950 45 227 eller e-post fredres@ostfoldfk.no snarest!