Konferansepriser

Standard pris (tillegg for middag pålydende NOK 400,- inkl. mva.)

NOK 1.700,- inkl moms (Studenter 400,- inkl moms)

Meld deg på Skandinavias Biogaskonferanse 2018

Märtin Wänblom
Besökare Skandinaviens Biogaskonferens
Jan Strandhede
Sören Hermansen