7.30

Udstillingen og registrering åbner

8.30 – 9.00

Velkommen

Peder Chr. Kirkegaard – Borgmester Skive Kommune

Anders Mathiasson – European Biogas Association

FOREDRAG

9.10 – 10.45

Spor 1

Biogassens rolle i en grøn omstilling

Spor 2

Nuværende erfaringer med biomasser

Spor 3

Biogas som forretning

9.10 – 9.30

Smart Energy Systems

Brian Vad Mathiesen – Aalborg Universitet

Biomasse: mængder og potentialer

Bruno Sander Nielsen – Foreningen Biogasbranchen

Biocertifikater

Henrik Iversen – HMN Naturgas I/S

9.35 – 9.55

Biogas til balancering af energisystemet

Frank Rosager – HMN Naturgas I/S

Udnyttelse af halm og dybstrøelse

Henrik Møller – Aarhus Universitet

International handel med biogas

Jeppe Danø – Energinet.dk

9.55 – 10.05

Pause

Pause

Pause

10.05 – 10.25

Projekt FutureGas

Marie Münster – DTU Management Engineering

Praktisk erfaring med halm og dybstrøelse

Boe Madsen – Madsen Bioenergi

Hvordan styrker man sin forretningsmodel

– Mastercase med privat virksomhed

10.30 – 10.50

Biogas via EU støtte

Ole Langeland – Interreg ØKS

Værdioptimering ved anvendelse af halm som booster til biogasproduktion

Henrik Maimann – Jena Bio Projects A/S

Peter Lindgren – Aarhus Universitet

10.50 – 11.20

KAFFE OG FORMIDDAGSMAD

11.20 – 13.00

Spor 1

Biogas i den maritime sektor

Spor 2

Fremtidens biomasser

Spor 3

Biogas i et politisk perspektiv

11.20- 11.40

Biogasanvendelse i færger

Gunnar Helmen – Skangas

Potentiale ved anvendelsen af græs til biogasproduktion

Uffe Jørgesen – Aarhus Universitet

Biogas i et Skandinavisk perspektiv

Knud Boesgaard – Fremsyn

11.45 – 12.05

Experiences with the use of CNG on board of the ferry Texelstroom (Engelsksproget indlæg)

Albert Dirk De Jonge – TESO

Synergi mellem grøn bioraffinering og biogasproduktion

Thorkild Qvist – Teknologisk Institut

Politiske paneldebat

12.05 – 12.15

Pause

Pause

Politiske paneldebat

12.15 – 12.35

Status for biogas til maritim transport i Østersø-, Kattegat- og Skagerakregionen

Knud Tybirk og Søren Stensgaard – Samsø Kommune

Perspektiv i maritim biomasse

Olle Stenberg – Marin Biogas AB

Politiske paneldebat

12.40 – 13.00

Biogas anvendelse i brændselsceller i færger

Navn – SSPA

Erfaring med affaldshåndtering og -sortering

Ilona Sárvári Horváth – Högskolan i Borås

Politiske paneldebat

13.00 – 15.00

FROKOST OG NETWORKING

13.20 – 14.50

MATCH-MAKING SESSION

15.00 – 16.40

Spor 1

Tung transport og udbud

Spor 2

Drift af biogas

Spor 3

Opgradering og kondensering

15.00 – 15.20

Operatør af renovations virksomhed

Navn – Virksomhed

Fra CO2 til grøn gas

Hans Knudsen – Electrochaea

Opgraderingsanlæg og metantab

Torben Kvist – Dansk Gasteknisk Center

15.25 – 15.45

Biogas i tung transport

Hans Henrik Lindbo – Ea Energianalyse

Fra strøm til grøn gas

Jens Henry Christensen – Rybjergaard

Integration af el og biogas via metanisering

John Bøgild Hansen – Haldor Topsøe

15.45 – 16.00

Pause

Pause

Pause

16.00 – 16.20

Kommunalpaneldebat

Kim Røgen – Københavns Kommune
Laila G. Jensen – Skive Kommune
Martin Carling – Fyrbodals Kommunalforbund
Hallgeir Kjeldal – Bamble Kommune

Erfaringer med storskala biogasproduktion

Ole Hvelplund – Nature Energy

Small scale/large scale? Liquefaction

Frej Olsen – Kosan Crisplant

16.25 – 16.45

Kommunalpaneldebat


Småskala produktion; erfaringer og muligheder

Rune Bakke – Högskolan i Sørøst-Norge

The Cryo Pur System

Benjamin Berg – Cryo Pur

16.55 – 17.15

Hvordan når vi vores 2030 og 2050 mål?

Christian Ibsen – Concito

17.15 – 19.00

Pause

19.00 – 22.00

MIDDAG I KULTURCENTER LIMFJORD