7.30

Udstillingen og registrering åbner

8.30 – 9.00

Velkommen

Preben Andersen – Fungerende Borgmester Skive Kommune

Anders Mathiasson – European Biogas Association

Præsentation

FOREDRAG

IDA_vestjylland_Groen_RGB_12mm

9.10 – 10.45

Spor 1

Biogassens rolle i en grøn omstilling

Spor 2

Nuværende erfaringer med biomasser

Spor 3

Biogas som forretning

9.10 – 9.30

Biogas og biobrændsler i det smarte energisystem

Karl Sperling – Aalborg Universitet

Præsentation

Biomasse: mængder og potentialer

Bruno Sander Nielsen – Foreningen Biogasbranchen

Præsentation

Biocertifikater

Henrik Iversen – HMN Naturgas I/S

Præsentation

9.35 – 9.55

Future Gas projektet – Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Lise Skovsgaard Nielsen – DTU Management Engineering

Præsentation

Halm til biogas – sådan opnås den maksimale synergi

Henrik Møller – Aarhus Universitet

Præsentation

AFLYST – International handel med biogas – AFLYST

Jeppe Danø – Energinet.dk 

9.55 – 10.05

Pause

Pause

Pause

10.05 – 10.25

Biogas til balancering af energisystemet

Frank Rosager – HMN Naturgas I/S

Præsentation

Mobile og stationære briketteringsanlæg

Torben A. Bonde – BioFuel Technology A/S

Præsentation

Hvordan styrker man sin forretningsmodel

– Mastercase med privat virksomhed

Peter Lindgren – Aarhus Universitet

10.30 – 10.50

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas?

Morten Stryg – Dansk Energi

Præsentation

Status vedr. forbehandlingsmetoder for halm til biogas

Karl Jørgen Nielsen – Planenergi

Præsentation

(Mastercase fortsat)

Peter Lindgren – Aarhus Universitet

Præsentation

10.50 – 11.20

KAFFE OG FORMIDDAGSMAD

11.20 – 13.00

Spor 1

Biogas i den maritime sektor

Spor 2

Fremtidens biomasser

Spor 3

Biogas i et politisk perspektiv

11.20- 11.40

Metangass i maritim sektor

Gunnar Helmen – Skangas

Præsentation

Potentiale ved anvendelsen af græs til biogasproduktion

Uffe Jørgesen – Aarhus Universitet

Præsentation

Biogas i et Skandinavisk perspektiv

Knud Boesgaard – Fremsyn

Præsentation

11.45 – 12.05

Experiences with the use of CNG on board of the ferry Texelstroom (Engelsksproget indlæg)

Albert Dirk De Jonge – TESO

Præsentation

Synergi mellem grøn bioraffinering og biogasproduktion

Thorkild Qvist – Teknologisk Institut

Præsentation

Politisk paneldebat

Preben Andersen – Fungerende Borgmester, Skive Kommune

Andreas Steenberg – Folketingsmedlem, Radikale Venstre

12.05 – 12.15

Pause

Pause

Politisk paneldebat

Peter Eriksson – Kommunalråd, Trollhättan Stad

Kristina Jonäng – Ordf. miljönämnden, Västra Götalandsregionen

12.15 – 12.35

Status for biogas til maritim transport i Østersø-, Kattegat- og Skagerakregionen

Knud Tybirk og Søren Stensgaard – Samsø Kommune

Præsentation

Fra CO2 til grøn gas

Laurent Lardon – Electrochaea

Præsentation

Politisk paneldebat

Hallgeir Kjeldal – Ordfører, Bamble Kommune 

12.40 – 13.00

Marin biomassa – mer biogas från ett renare hav

Olle Stenberg – Marin Biogas AB

Præsentation

Erfaring med affaldshåndtering og -sortering

Gitte Bak – Nomi 4S

Præsentation

Politisk paneldebat

13.00 – 15.00

FROKOST OG NETWORKING

13.20 – 14.50

MATCH-MAKING SESSION

15.00 – 16.45

Spor 1

Tung transport og udbud

Spor 2

Drift af biogas

Spor 3

Opgradering og kondensering

Spor 4

Elopgradering
af biogas

15.00 – 15.20

Biogas via EU støtte

Ole Langeland – Interreg ØKS

Præsentation

Praktisk erfaring med halm og dybstrøelse

Boe Madsen – Madsen Bioenergi

Præsentation

Opgraderingsanlæg og metantab

Torben Kvist – Dansk Gasteknisk Center

Præsentation

Power-to-gas teknologier og placering i energiforsyningen

John Bøgild Hansen – Haldor Topsøe A/S

Præsentation

15.25 – 15.45

Biogas i tung transport

Hans-Henrik Lindboe – Ea Energianalyse

Præsentation

Fra strøm til grøn gas

Jens Henry Christensen – Rybjergaard

Præsentation

Småskalig uppgradering av biogas med askfilter och processintern metananrikning

Henrik Olsson – RISE

Præsentation

SOEC forsøgsanlæg ved Foulum 

Christian Dannesboe – Aarhus Universitet

Præsentation

15.45 – 16.00

Pause

Pause

Pause

Pause

16.00 – 16.20

Kommunalpanel-
debat

Ilonka Domela
Københavns
Kommune

Laila G. Jensen
Skive Kommune

Anders Ericsson
Trollhättan Energi

Eva Watten
Oslo Kommune

Erfaringer med storskala biogasproduktion

Ole Hvelplund – Nature Energy

Præsentation

Small Scale Liquefaction

Frej Olsen – Kosan Crisplant

Præsentation

Samfundsøkono-
misk rentabilitet af SOEC elektrolyse

Hans-Henrik Lindboe – EA Energianalyse

Præsentation

16.25 – 16.45

Kommunalpanel-
debat fortsat


Småskala produktion; erfaringer og muligheder

Rune Bakke – Högskolan i Sørøst-Norge

Præsentation

From biogas to bio-LNG and liquid CO2

Benjamin Berg – Cryo Pur

Præsentation

Selskabsøkono-
misk analyse af SOEC elektrolyse

Dadi Sveinbjörnsson – PlanEnergi

Præsentation

16.55 – 17.15

Hvordan når vi vores 2030 og 2050 mål?

Christian Ibsen – Concito

Præsentation

17.15 – 19.00

Pause

19.00 – 22.00

MIDDAG I KULTURCENTER LIMFJORD