08.45 

Møtes foran Quality Hotel Fredrikstad

Nygata 2, Fredrikstad

09.00 – 13.00

Studiebesøk 1

FREVAR Biogassanlegg (Maks 50 personer)

FREVAR KF er det lokale biogassanlegget i Fredrikstad, her produseres biogass som bla. benyttes på busser i Østfold. Det er her planer om sentralsorteringsanlegg (eksempel fra ROAF) for Østfold, anlegg som vil gi tilgang på store mengder organisk avfall til biogassproduksjon.

Studiebesøk 2

Borregaard Bioraffineri (Maks 50 personer)

Borregaard har verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter. Som del av sin avfallsbehandling produseres biogass som benyttes som prosessvarme i produksjonen.

Studiebesøk 3

NIBIO / NMBU Biogasslaboratorium (Maks 50 personer)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi. Dette besøket til biogasslaboratoriet vil gi et innblikk til NIBIO sine biogass-studier og vil inkludere besøk til pilotreaktorene.

Biogasslaboratoriet er et samarbeid mellom NIBIO og NMBU.

09.00 – 13.00

Workshop 1

Østfoldforskning – ”Kjenn ditt anlegg / verdikjede”

Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt og er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) og analyse av miljøprestasjoner til produkter og tjenester. Gjennom denne workshopen vil det gis introduksjon til hvordan redusere miljøbelastninger og deklarere biogass, biogjødsel og avfallstjenester.

Workshop 2

Kommunikasjon

Biogass har et enormt potensiale i den voksende sirkulære økonomien og i den grønne omstillingen vi er inne i. Men selv med sterke nytteverdier for klima, miljø, arbeidsplasser og økonomisk vekst, må biogassbransjen allikevel kjempe for å bli satset på videre. Kommunikasjon som synliggjør og fremmer biogassen er et tema som engasjerer på tvers av våre tre land, særlig biogass til transport. Vi stiller spørsmålet: Hvordan kan vi bli bedre på å selge og markedsføre biogassen?

Workshopen ledes av Lill-Torunn Kilde, journalist og kommunikasjonsrådgiver som har spesialisert seg på miljøkommunikasjon.

Sindre Anonsen kommer for å presentere TINEs satsing på biogass og hvordan de har jobbet med kukraft-kampanjen.

I workshopen blir kukraft brukt som eksempel for å dele erfaringer og diskutere biogasskommunikasjon.

 

Workshop 3

Biogassteknologier

I denne workshopen, som ledes av Per Wennerberg, med mange års erfaring fra biogassbransjen og nå som leder for Biogass Oslofjord, vil vi invitere deg som er særlig interessert i å diskutere ny biogassteknologi og muligheter for anvendelse. Særlig fokus vil det være på biogass brenselcelle.

Last ned presentasjonen til Convion Fuel Cell System Last ned presentasjonen til CMR Prototech Last ned presentasjonen til Sweco Last ned presentasjonen til Biogass Oslofjord Last ned presentasjonen til Rambøll Last ned presentasjonen til SINTEF

13.00

Transport til Quality Hotel Fredrikstad