Vår samverkan fortsätter

Projektet Biogas2020 avslutas 30 juni 2018. Därefter har ett antal parter från projektet åtagit sig att fortsätta samverka inom en skandinavisk biogasplattform.

Efter Biogas2020 fortsätter vi ta tillvara de kunskaper som finns inom nätverket. Genom samarbete kombineras de olika ländernas styrkor för att uppnå ett lyft för biogasen.

I nätverket, eller i nära anslutning till nätverket, finns aktörer från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och utveckling.

Den skandinaviska biogasplattformen är ett nätverk utan fast organisation. Parterna ska eftersträva att kontinuerligt hålla varandra informerade och inhämta varandras synpunkter avseende insatser och arbete i plattformen.

Medverkande parter i plattformen är:
 • Agro Business Park (DK)
 • Biogass Oslofjord (N)
 • Biogas Syd (S)
 • Biogas Väst (S)
 • Högskolan i Halmstad (S)
 • Region Skåne (S)
 • Samsö Kommune (DK)
 • Västra Götalandsregionen (S)
Syftet med plattformen är att:
 • Underlätta att behålla och utveckla kontakter mellan främjare av biogas i Skandinavien, och stärka dem i deras arbete med olika målgrupper för att gynna biogasen. Därmed underlätta erfarenhetsutbyte och kompetensspridning mellan dessa aktörer.
 • Underlätta för nya personer och organisationer att komma i kontakt med varandra samt underlätta kontakten mellan politiker i de deltagande länderna och regionerna.
 • Underlätta för organisationer att forma gemensamma/felles projekt när samarbete är lämpligt/egnet för att uppnå bättre effekt.

Den gemensamma övertygelsen är att det samhällsmässigt finns betydande potential, både ekonomisk och miljömässig, i ökad användning av biogas.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om plattformen? Kanske vill du vara med och samarbeta med oss? Kontakta i så fall gärna Sabine Täuber (Biogas Syd), Michael Stöckler (Agro Business Park) eller Per Wennerberg (Biogass Oslofjord). Du hittar våra kontaktuppgifter här

Se filmen om Biogas2020, från slutkonferensen i Fredrikstad 2018

Slutrapport i populärversion

Framsida Slutrapport i populärversion

Klicka på bilden för att bläddra i rapporten.

Ladda ner slutrapporten som pdf