Syfte och mål

Det övergripande syftet med kommunikationsarbetet har varit att bidra till att projektet når sina uppsatta mål. Kommunikationen har spelat en väsentlig roll för att lyckas skapa ett skandinaviskt biogasnätverk och att sprida kunskap och resultat från projektet. Vi ville även erbjuda stöd till projektparterna i kommunikationsfrågor.

Ett konkret mål var att få minst 10 000 unika användare till projektets hemsida.

Så gjorde vi

Varje land har haft minst en kommunikatör. Projektets hemsida biogas2020.se, skapades tidigt i projektet. Här har all övergripande information om projektet samlats. Bland annat presenteras de olika aktiviteterna inom Biogas2020, nyheter, resultat och ett kalendarium med olika biogasevents.

Andra kanaler för att nå ut har varit Facebook, LinkedIn och Twitter samt genom utskick av nyhetsbrev via e-post. Stor vikt har lagts på att göra filmer, med syfte att inspirera och förklara Biogas2020 på ett tydligt sätt.

Tre stora biogaskonferenser, en i vardera Sverige, Danmark, Norge, har också arrangerats och marknadsförts under de tre projektåren.

Resultat

Fram till mars 2018 hade hemsidan haft fler än 22 000 unika besökare, vilket är mer än en fördubbling av målet. Generellt har mest trafik kommit från Sverige, följt av Danmark och sedan Norge. Biogaskonferenserna har ökat trafiken till hemsidan markant. Som exempel fick sidan drygt 9 000 visningar i oktober 2017, inför konferensen i danska Skive.

Biogaskonferenserna samlade vardera mellan 350 och 550 besökare. De fungerade som en fysisk träffpunkt, där alla parter och andra biogasaktörer haft möjlighet att mötas för att utbyta kunskap, erfarenheter och resultat.

Biogas2020:s Facebooksida, där vi varit mest aktiva inom sociala medier, har cirka 500 följare.

Framåtblick och möjligheter

I det skandinaviska biogasnätverket som nu bildats kommer kommunikationen fortsatt att vara en nyckelfaktor, för att spridningen av kunskap och utveckling inom biogasområdet ska bli så framgångsrik som möjligt.

Broschyr

För att nå ut till intressenter och målgrupper med information togs en broschyr fram tidigt i projektet.

Broschyren presenterar projektet och dess partners samt informerar om relevanta informationskanaler som webbplatsen, nyhetsbrev, sociala medier och konferenser mm.

Ladda ner broschyren som pdf