Värdekedjan

Debat om biogassens værdikæde. Indspil fra fire centrale aktører.

Biogas-1066786

Karen Sund fra Partner Sund Energy holder oplæg om biogas i den maritime sektor.

InledningNY

Projektleder Marianne Rist-Larsen Reime, OREEC, byder velkommen til Skandinaviens Biogaskonference 2018 i Fredrikstad.

Erik Fromell Gasum

Erik Fromell fra Gasum taler om satsningen på nye tankstationer i Norden.

Phuong Ninh NTU

Phuong Ninh og Krzysztof Janko, projektledere fra NTU, taler om best practice for biogas til transport.

Biogas-1066778

Der blev holdt rundt regnet 30 møder til match-makingen under Biogas2020-konferencen.

Mingel

Mingel, netværk og formiddagsmad.

Biogas-1066723

Steen Hintze fra Skive Kommune / Energifonden Skive taler om GreenLab Skives resultater, som blandt andet er opnået gennem Biogas2020.

Utställare

Samtale ved messestandene.

Biogas-1066576

Internt velkomstmøde. Her er det Sabine Täuber fra Biogas Syd, Energikontoret Skåne, der har ordet.

Biogas-1066590

Netværk, samtaler, snak, drinks og middag på rooftop-restaurant.

Biogas-1066596

Netværk, samtaler, snak, drinks og middag på rooftop-restaurant.

Biogas-1066664

Velkomst ved Jon-Ivar Nygård, Ordfører, Fredrikstad Kommune.

Biogas-1066795

Oplæg ved Knud Tybirk, Samsø Kommune.

Biogas-1066642

Mingel og netværk ved messestandene.