Upphandla med biogaskrav

Vill du upphandla så att resor och transporttjänster körs med fordon som gå på biogas? Maria Losman från Ecoplan In Medio ger här några tips på hur du kan göra.

BiogasÖst har tagit fram en handledning som ett stöd till dem som vill upphandla med biogaskrav. Rapporten finns att hitta här»

Kontaktperson:
Maria Losman
Tel: +46-709-600219
Mail: maria.losman@ecoplan.se

Biogas Life Cycle Perspective
– A comparison of Biogas to other conventional fuel types

Anders Clausen, från NTU ApS har skrivit en rapport kring biogas ur ett livscykelperspektiv. På 14 minuter går han igenom rapportens huvudresultat.

Kontaktperson:
Anders Clausen
Tel: +45 99 30 00 19
Mail: ac@ntu.eu