Roller

Lead partner:

Innovatum AB, Sverige

Huvudansvarig partner för hela Biogas2020 projektet i enlighet med riktlinjer för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Norsk Prosjekteier:

Östfold Fylkeskommune

Huvudansvarig partner för den norska delen av Biogas 2020 projektet i enlighet med riktlinjer för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Koordinerande partner:

Skive Kommune för Danmark
Innovatum AB för Sverige

Den koordinerande partnern har haft som uppgift att samla in ekonomisk redovisning från alla partner i sitt land inför nationell kontroll.

Den koordinerande partnern har fungerat som en länk mellan nationell kontrollant och övriga partner i sitt land, samt har bistått övriga partner med administration i enlighet med partnerskapsavtalet.

WORKPACKAGE LEDARE:

Ansvariga för samordning mellan projekten och projektrapportering, erfarenheter och resultat till plattformen och vidare ut till aktörer.

Rollen som Work Package ledare (WP-ledare) har varit strategisk och i hög grad inneburit kommunikation och proaktivitet mellan delaktiviteterna.

  • Ej ekonomiskt ansvar eller ekonomisk administration.
  • Samordnare för delaktiviteterna. Identifiera och möjliggöra samordningsvinster mellan delaktiviteterna.
  • Rapportering och presentation av framdrift till plattform och Lead Partner.
  • Identifiera och möjliggöra samordning med andra aktiviteter.
  • Beroende på behov formas en arbetsgrupp med delaktivitetsledare och andra nyckelpersoner.

aktivitetsledare:

Huvudansvarig för att aktivitetens arbete har genomförts enligt plan samt uppföljning. Har ansvarat för samordning inom aktiviteten.

Uppgifterna har handlat om:

  • Sätta upp och hålla deadlines
  • Uppföljning av aktiviteter
  • Sammanställning av resultat och indikatorer
  • Kommunicera avvikelser och ändringar.
  • Rapportering och kommunikation av framdrift har skett till WP-ledare.

Parter:

Ansvariga för sina delar i projektet, ekonomisk och administrativ rapportering till nationell koordinator. Alla parter har haft ansvar för att bidra till projektet enligt ansökan och beslut. Varje part har varit ansvarig för sin medfinansiering och sina kostnader inför nationell kontroll.

I Norge har norsk Prosjekteier bokfört och betalat alla kostnader samt varit ansvarig gentemot Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Övriga norska parter som deltagit i
projektet har bidragit med medfinansiering.