Biogas Öst, Upphandling

Så upphandlar du med biogaskrav

Vill du upphandla så att resor och transporttjänster körs med fordon som går på biogas? Maria Losman från Ecoplan In Medio ger här några tips på hur du kan göra.

Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling

Biogas Öst med BioDriv Öst har anlitat Ecoplan In Medio för att ta fram den här vägledningen som en guide till upphandlare, verksamhetsansvariga, miljöansvariga samt styrande lokala och regionala politiker.

De verktyg och handledningar som finns tillgängliga i dag ger inte alltid tillräcklig vägledning för dem som vill styra mot specifika förnybara alternativ i transportsektorn och ta hänsyn till en större helhetsbild av samhällsnytta eller driva på en teknikutveckling. Syftet med vägledningen är därför att komplettera exempelvis Upphandlingsmyndighetens material.

Detta är en remissversion, slutversionen beräknas publiceras i början av 2018.

Ladda ner rapporten HÄR, och bilagan HÄR.

2017_Vagledning_Offentlig_upphandling_remiss

Publicerat: