Biogas, Biogas2020, Okategoriserade

Samsø har plads til biogas

To års arbejde i Biogas2020 har ført til en godkendelse til at etablere et biogasanlæg på Samsø

Samsø Kommune har nu offentliggjort en godkendt VVM-redegørelse og lokalplan til biogas. Det er miljømæssigt helt forsvarligt at bygge et biogasanlæg på Trolleborgvej ved Samsø Syltefabrik.

Godkendelsen kommer som resultatet af to års arbejde i Biogas2020 og er et centralt skridt på vejen mod en ø fri af fossile brændstoffer.

 

Har krævet mange kopper kaffe

En stor del af indsatsen i projektet har været at diskutere med og inddrage alle interessenter i processen. Der er drukket mange kopper kaffe ved køkkenborde i dialog med landmænd, grønne organisationer, virksomheder, og i samarbejde med Energiakademiet har der været afholdt 10-12 borgerrettede dialogmøder.

Samsø Posten har nøje fulgt processen, og mange borgere har ytret sig i lokalavisen, på Facebook og på disse møder. Vi har ikke haft den sidste diskussion, men borgernes accept er nok udtrykt rimeligt ved afstemningen om lokalplanen mv, som blev vedtaget med 10 mod 1 stemmer i Kommunalbestyrelsen. Ikke alle jubler, men et klart flertal ser biogas som en del af fremtiden.

– Det har været en lang og spændende proces, og jeg har en god mavefornemmelse, Samsø er klar til biogassen. Nu afventer vi et nyt direktiv for vedvarende energi fra EU, som kan bringe projektets økonomi i mere sikre rammer, siger projektleder Knud Tybirk.

Visualisering af biogasanlæg på Samsø.

Billedet forestiller en visualisering af et biogasanlæg på Samsø fra miljøgodkendelsen.

Publicerat: