Skandinaviens Biogaskonferens

Samsø kæmper videre for flydende biogas

De endelige godkendelser for en etablering af et biogasanlæg på Samsø er faldet på plads, men udfordringen er nu at kunne producere flydende biogas til en konkurrencedygtig pris

På Samsø har man fået et af de tydeligste resultater, der er udsprunget af Biogas2020. Der er både kommet en politisk og en social godkendelse af etableringen af et biogasanlæg.

”For at kunne få lov at producere biogas på Samsø krævede det, at vi havde en kunde.  Det fik vi med vores gasfærge. Så nu mangler vi bare biogassen”, fortalte Knud Tybirk fra Samsø i sit oplæg på Skandinaviens Biogaskonference 2018, som for nylig fandt sted i Fredrikstad, Norge.

Han understregede vigtigheden af at samarbejde med andre, for på Samsø er det nødvendigt med samarbejde for at skabe udvikling på øen. Det kan man med rette sige, at der er kommet under Biogas2020.

 

’Biotickets’ kan reducere prisforskel

Men på øen står man stadig over for udfordringer. Samsøs gasfærge sejler på flydende naturgas (LNG), men Samsø ønsker selv at producere flydende biogas (LBG) på det kommende biogasanlæg. Men udfordringen er, at LBG er væsentligt dyrere at producere, blandt andet på grund af, at forflydning er dyrt i så lille en skala.

”Derfor skal værdien af de såkaldte ’biotickets’, som er en slags grøn værdi af gassen, være med til at reducere prisforskellen mellem billig LNG og den noget dyrere lokale LBG. Men den værdi skal byderne på vores udbud af biogas til færgen lave en risikovurdering af, og derfor har vi en usikker businesscase”, siger Knud Tybirk.

Men på Samsø opgiver man ikke håbet om at kunne producere flydende biogas til gasfærgen. Der er netop taget en politisk beslutning om, at man fortsætter med et udbud på biogas til færgen.

 

Biogas i konkurrence med sol og vind

For tiden foregår der forhandlinger i Bruxelles om, hvor meget biobrændstof, der skal være i transportsektoren fremadrettet, og udslaget får betydning for værdien af de ’biotickets’, som Samsø altså har brug for i sin forretningsmodel.

Knud Tybirk, Samsø, holder oplæg på Skandinaviens Biogaskonference 2018 i Norge

Forhandlingerne om EU’s direktiv for vedvarende energi og det danske energiforlig får stor betydning for biogassens fremtid, pointerede Knud Tybirk fra Samsø under sit oplæg til biogaskonferencen i Fredrikstad i april.

I Danmark er forhandlinger om det kommende energiforlig i gang. Og når det forlig og EU’s direktiv for vedvarende energi forventes forhandlet på plads senere på året er rammevilkårene bedre kendt.

”Biogas skal ned i pris, men den er i konkurrence med sol- og vindenergi. Regeringen signalerer, at biogas er for dyrt, så måske kommer der et mindre tilskud i det kommende energiforlig”, siger Knud Tybirk.

I sit oplæg henviste Knud Tybirk flere gange til FN’s 17 verdensmål. Han pointerede, at biogas bidrager til ni af verdensmålene, og det gør el ikke. Og derfor bør man politisk satse større på biogas.

Publicerat: