Scrolla ner, så hittar du presentationerna från de olika föredragen!

FOREDRAG

09.30 – 09.55

«Verdikjeden for biogass – fire innspill fra sentrale aktører»

 

Bonden v/Hans Edvard Holtung, Produsenten v/Ivar Sørby (GREVE biogass), Distributøren v/Lars Tveitan Østvold (AGA) og Sluttbrukeren v/Roar Steen (Entreprenør)

09.55 – 10.20

Politisk paneldebatt

Deltakere:

Eirik Trygve Bøe (V), Representant for Biogass Oslofjord og Akershus Fylkeskommune (NO)

Jon-Ivar Nygård (Ap), Ordfører Fredrikstad kommune (NO)

Teresa Rocatis Nielsen, Teamleder Skive kommune (DK)

Petter Forkstam, Klimatsamverkan Skåne og kommunforbundet (SE)

Martin Carling, ordförande Fyrbodals kommunalförbund og ordförande i Dals Ed kommune (SE)

 

Debatten modereres av Ruth Astrid Sæter.

10.20 – 10.45

Hvordan lykkes vi med bedre markedsføring av biogassen?

Mette Nygård Havre

11.15 – 12.15

Spor 1

Fra CBG til LBG – Norge viser vei for flytende gass

Spor 2

Biogass – et viktig klimatiltak i det norske landbruket

Spor 3

Biogass og grønn økonomi – Hvordan får vi det grønne næringslivet til å vokse?

Flytende biogass som klimatiltak i Oslo kommune

Torkil Dyb Remøy, Biogasskoordinator Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

Last ned presentasjon

Biogass i landbruket – Gjødsla kan bli viktigere enn melk og kjøtt

Svein Guldal, Prosjektleder for klima og energi i Norges Bondelag

Last ned presentasjon

Hvordan legge til rette for å tiltrekke seg et grønt næringsliv?

Olaf Dønnum, Næringssjef Nes kommune

Last ned presentasjon

LBG og det industrielle potensialet for «AS Norge»

Marianne Langvik, Manager Commercial & Admin/Finance Biokraft

Last ned presentasjon

Økonomi og klimaberegninger ved biogassanlegg

Kari-Anne Lyng, PhD / Forsker Østfoldforskning

Last ned presentasjon

Sirkulær økonomi – Satsningen i Fredrikstad kommune

Tor Prøitz, prosjektleder Øra Næringspark

Last ned presentasjon

Biogass – Et bærekraftig transportalternativ med stort potensial

Frode Halvorsen, Daglig leder Skagerak Naturgass AS

Last ned presentasjon

Klima på gårdsnivå

Tony Barman, Prosjektleder Klimasmart Landbruk

Green Lab Skive – Erfaringer fra konstruksjon av en ny, grønn næringspark i Danmark

Steen Harding Hintze, CEO GreenLab Skive

Last ned presentasjon

Nordisk satsning på fyllestasjoner for biogass

Erik Fromell, Senior Business Development Manager Gasum AB

Last ned presentasjon

Om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet og muligheder for støtte til skandinaviske samarbejdsprojekter

Magnus Schönning, Programsjef Interreg ØKS

Last ned presentasjon

12.15 – 13.15

LUNSJ / NETWORKING / UTSTILLING

13.20 – 14.50

MATCH-MAKING BIOGAS2020

13.15 – 14.30

Spor 1

Biogass på tanken – Distribusjon og marked

Spor 2

Biogass fra marine substrat

Spor 3

Biogass og verdiskaping i en sirkulær økonomi

Biogass som drivstoff gir høy bærekraft og rask klimagevinst, nytt nå med flytende biogass til tungtransport

John Melby, Markedsansvarlig biogass AGA AS

Last ned presentasjon

Biogass fra fiskeslam – potensial og utnyttelse i en sirkulær bioøkonomi

Joshua Fenton Cabell,  Forsker bioressurser og kretsløpsteknologi NIBIO

Last ned presentasjon

Sirkulær økonomi i Osloregionen

Marianne Reime, Prosjektleder OREEC

Last ned presentasjon

Biogass – Småskala fyllestasjon for flytende og komprimert gass

Hans Kättström, Nordic Gas Solutions AB

Last ned presentasjon

Biogass på gårdsnivå, hvilke muligheter og utfordringer ligger i sambehandling av fiskeavfall og husdyrgjødsel?

Ingvar Kvande,  Forsker hos Norsøk & Daglig leder i Tingvoll sol- og bioenergi

Last ned presentasjon

Verdiskaping fra biogassproduksjon på Østlandet

Eivind Magnus – Partner i THEMA konsulting

Last ned presentasjon

ENOVAs støtteprogram for biogasslastebiler

Ole Aksel Sivertsen, Markedssjef Transport ENOVA

Last ned presentasjon

Økt produksjon og gjenvinning av næringsstoffer på Vestlandets regionale biogassanlegg; sambehandling med fiskeslam

Maria Estevez,  Forsker/Rådgiver innen miljøteknologi Aquateam COWI

Last ned presentasjon

Biogas som värdeskapare

Mats Eklund, Lindköping Universitet & Biogass Research Center

Last ned presentasjon

Biogas til Transport – Best Practice Biogas2020

Phuong Ninh og Krzysztof Janko, Prosjektledere NTU ApS

Last ned presentasjon

Markedsmuligheter innen biogass i Italia, Polen, Tyskland, Sverige og Russland

Ludmila Tolstova, Project Manager Innovasjon Norge

Last ned presentasjon

15.00 – 16.15

Spor 1

Sammenhenger mellom biogass og andre fossilfrie drivstoff

Spor 2

Biogass på båt

Spor 3

Biogass – Veien til fremtidens bioøkonomi

Biogass og klimafordeler i en bærekraftig transportsektor

Eric Lyche Rambech, Daglig leder Endrava

Last ned presentasjon

Biogass i marin sektor

Karen Sund, Partner Sund Energy

Last ned presentasjon

Nye visjoner for biogass – en verdiskapende driver i bioøkonomien

Roar Linjordet, Seniorforsker NIBIO

Last ned presentasjon

Virkemidler for biogass i en fossilfri transportsektor

Kari Asheim, Fagsjef transport ZERO

Last ned presentasjon

LBG til Samsø-fergen – Utfordringer og innovative løsninger

Knud Tybrik, Prosjektleder Samsø kommune

Last ned presentasjon

Verdens mest avanserte bioraffineri

Jostein Røynesland, Energisjef Borregaard

Last ned presentasjon

Økt biogassproduksjon med hydrogenproduserende organismer

Erlend Haugsbø, COO Hyperthermics AS

Last ned presentasjon

Biogas på vägfärja i Göteborgsregionen

Victor Daun, Naval Architect SSPA Sweden AB

Last ned presentasjon

Lindum – I front på arbeid med biogjødsel

Kjetil Stoknes, Prosjektleder bioteknologi Lindum AS

Last ned presentasjon

Katalytisk, småskalig ångreformering av biogas til vätgas

Kurt Wahlberg, Senior Vice President Business Development Metacon

Last ned presentasjon

Med støtte fra:

002-2

Utstillere: