Konferencepriser

Standard pris

DKK 1.500,- inkl moms

Tilmeld dig til Skandinaviens Biogaskonference 2017

Märtin Wänblom
Besökare Skandinaviens Biogaskonferens
Jan Strandhede
Sören Hermansen