– 2018-06-28

Åtgärda korrosion i biogasreaktorns tak

BAKGRUND OCH FRÅGESTÄLLNING

I samband med ett större svämtäcke i en biogasreaktor uppstod ett läckage i reaktorns tak. Taket är platt med en ”kjol” som går ner i substratet som gaslås. Taket och kjolen är tillverkade i 2 mm rostfritt.

När taket lyftes av upptäcktes kraftig korrosion på kjolens utsida, medan insidan var opåverkad. Efter tvättning syntes mängder av mikroskopiska hål i kjolen.

Vad har orsakat detta och hur kan man åtgärda det på ett enkelt och snabbt sätt?

SVAR

I den spalt som finns mellan reaktorvägg och takets ”kjol” kommer förutsättningarna för korrosion vara i stort sett optimala. Fuktmättad biogas som innehåller metan, koldioxid och svavelväte tränger upp i spalten samtidigt som det kan läcka in luft (syre) ovanifrån. Svavelvätet har i det här fallet troligtvis reagerat med syret och bildat svavelsyrlighet/svavelsyra.

Att spaltutrymmet hållit 37°C har både accelererat de kemiska processerna samtidigt som rostfria stål blir känsligare för korrosion vid högre temperaturer. Att inte insidan angripits i samma utsträckning beror på avsaknaden av syre. Allt syre som tillsätts headspace förbrukas av svavelfixerade bakterier när de transformerar svavelväte till elementärt svavel.

Förslag till åtgärd:

Ett alternativ för att laga kjolen är att ersätta den rostfria kjolen med en i syrafast stål. Detta är dock ett tidsödande och blir ett relativt dyrt alternativ.

Det billigaste och enklaste sättet är att först rengöra kjolen ut- och invändigt, rugga upp ytan med en vinkelslip för att sedan belägga kjolen på båda sidor med polyurea. Polyurea är en tvåkomponentsprodukt som sprayas på ytan. Slutprodukten har en sammansättning motsvarande en våtrumsmatta.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.